બિત્ઝર કોમ્પ્રેસર

 • Bitzer 4NFCY Bus AC Compressor for Bus HVAC 

  બસ HVAC માટે Bitzer 4NFCY બસ AC કમ્પ્રેસર

  BWT નંબર: 21-10837

  1. મૂળ બિત્ઝર બ્રાન્ડ કોમ્પ્રેસર

  2. 1450rpm સાથે બસ એર કન્ડીશનીંગ માટે મહત્તમ ઠંડક ક્ષમતાની ખાતરી કરવી

  3. વિવિધ પ્રકારના ક્લચ સાથે મેળ કરો

  4. BITZER ગુણવત્તામાં ઉચ્ચ વિશ્વસનીયતા અને ટકાઉ હોવાને કારણે લાંબી સેવા જીવન

  5. ગતિશીલ સામૂહિક વળતર માટે ઉચ્ચ કાર્યક્ષમતા અને ઉચ્ચ સ્મૂધ રનિંગ ડ્યુટ

  6. આંતરિક તેલ વિભાજકને કારણે ન્યૂનતમ તેલ ઉત્સર્જન.

  7. ઈ.સ